STİLİNİZİ SEÇİN

TEMA SEÇİN

RƏNG PALİTRASI

Hatəm Nəbiyev

NƏBİYEV Hatəm Nəbi oğlu 11.05.1959 Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Rəssam. Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbində təhsil almışdır(1979-1983). Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının( ) və Naxçıvan MR Rəssamlar Birliyinin üzvüdür (2012). Prezident təqaüdçüsü, II dərəcəli Qarabağ Qazisidir. Naxçıvan Rəssamlıq Tərtibat İdarəsində işə başlamışdır (1983). Naxçıvan və Bakı şəhərlərində keçirilən bir çox qarışıq sərgilərdə iştirak etmişdir. Əsərləri Naxçıvan və Bakı şəhərlərində bir çox şəxsi kolleksiyalarda qorunub saxlanılır.