STİLİNİZİ SEÇİN

TEMA SEÇİN

RƏNG PALİTRASI

Üzvlər

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvləri

Soyadı, adı və atasının adı

Fəxri adları

Azərbaycan Rəssamlar
İttifaqına üzv olma tarixi
Naxçıvan MR Rəssamlar
Birliyinə üzv olma tarixi
1 Əliyev Hüseynqulu Əli  Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı 29.05.1986 12.11.2012
2 Abdinov Telman Manaf Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı 12.07.1988 12.11.2012
3 Rəcəbov Aydın Rəcəb Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı 12.07.1988 12.11.2012
4 Həmzəyeva Ülviyyə Tapdıq Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı 15.09.2010 12.11.2012
5 Qurbanov Həsən Bulud Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı 08.08.2005 12.11.2012
6 Babayev Fikrət Həsən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı 15.09.2010 12.11.2012
7 Cəfərov Elman Məhərrəm Naxçıvan MR Əməkdar İncəsənət xadimi 27.06.1988 12.11.2012
8 Bayramov Səyyad Məmiş Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı 08.08.2005 12.11.2012
9 İsmayılov Cavid Vəli Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı 15.09.2010 12.11.2012
10 Sadiqov Həmzə Həsən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı 15.09.2010 12.11.2012
11 Səfərli Əli Ələsgər Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı 08.08.2005 12.11.2012
12 Allahverdiyeva Həbibə Rəşad Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı 15.09.2010 12.11.2012
13 İsmayılov Ədalət Qadir Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı   29.07.2021
14 Əzimbəyova Leyla Behruz Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı 05.04.2021 12.07.2021
15 Qədimov Rəfael Sabir Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı 08.08.2005 12.11.2012
16 Məmmədov Sabir Duman Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı 03.11.2006 12.11.2012
17 Tağıyev Qəhrəman Fərman Tərəqqi medalı (2021) 29.09.2017 05.06.2013
18 Əsgərov Ziyafət Əmir   29.05.1984 12.11.2012
19 Mirzəyev İlham Məhərrəm   12.02.1991 12.11.2012
20 Cabbarov Əbülfəz Fərəc   08.08.1997 12.11.2012
21 Allahverdiyev Əlövsət Ərrəhman   08.08.1998 12.11.2012
22 İsmayılov Natiq Şükür   08.08.2005 12.11.2012
23 Əliyev Anar Əbil   03.11.2006 12.11.2012
24 Ələkbərov Ələkbər Qasım   15.09.2010 12.11.2012
25 Həsənli Tural Əli   15.09.2010 12.11.2012
26 Xəlilov Mahir Xanlar   15.09.2010 12.11.2012
27 Alıyev Nizami İsgəndər   21.12.2011 12.11.2012
28 Həsənov Akif İsgəndər   21.12.2011 12.11.2012
29 Babayev Murad Elbəyi   21.12.2011 12.11.2012
30 Allahverdiyev Həbib Rəşad   21.12.2011 12.11.2012
31 Quliyev Bəhruz Cəmşid   21.12.2011 12.11.2012
32 Zalova Şəmsiyyə Şəmsəddin   21.12.2011 12.11.2012
33 Novruzov Arzu Zakir   21.12.2011 12.11.2012
34 Quliyeva Fizzə Qulu   18.01.2012 2013
35 Rzayev Cəlal Səlim   18.01.2012 09.04.2013
36 Əhmədova Afət Qafar     09.04.2013
37 Həşimov Oqtay Əli     09.04.2013
38 Xəlilov Fizuli Qasım     09.04.2013
39 Məmmədov Səməd Əsgər     10.06.2013
40 Həmzəyev Tapdıq Hüseyn     10.06.2013
41 Əsgərli Ələsgər Qasım     10.06.2013
42 Əhmədov Ramil Ramiz     09.04.2013
43 Mehdiyev Vüqar Valeh     12.06.2013
44 Nəsirov Nəsib İlqar   30.01.2015 12.11.2012
45 Musayev Nəsrullah Əyyub   11.09.2017 21.11.2014
46 Hüseynova Səriyyə Yaşar   11.09.2017 21.11.2014
47 Mehdiyev Sabir Nağı     12.11.2014
48 Zamanov Ruslan Abbasəli     12.11.2014
49 Nəbiyev Hatəm Nəbi     12.11.2012
50 Dünyamalıyeva Əzizə Akif     12.11.2012
51 Bağırova Ülviyyə Qədrulla     21.11.2014
52 Məmmədli Hökümə Əsgər     21.11.2014
53 Orucova Elnurə Aydın     28.01.2014
54 Məmmədova Ləman Aslan     16.12.2016
55 Bayramov Eldar Bayram     22.01.2017
56 Xudiyev Araz Azad     08.11.2019
57 Məmmədov Nizami İmamqulu     08.11.2019
58 Bağırsoylu Hüseyn Qədrulla     12.07.2021
59 Qarayeva Səkinə Əvəz     02.02.2022
60 Musayeva Türkanə Fizuli     02.02.2022
61 Seyidov Mirilqar Kazım     02.02.2022
62 Əliyev Nahid Elşən     02.02.2022
63 Məmmədli Rəşad Elxan     02.02.2022
64 İmanlı Rübabə Cəlil     02.02.2022