STİLİNİZİ SEÇİN

TEMA SEÇİN

RƏNG PALİTRASI

Struktur

İdarə Heyətinin üzvü:

ÜLVİYYƏ HƏMZƏYEVA

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Rəssamı. 

Dünya Rəssamlıq Akademiyasının həqiqi üzvü.

İdarə Heyətinin üzvü:

HÜSEYNQULU ƏLİYEV

Professor, Azərbaycan Respublikasının Xalq Rəssamı.

İdarə Heyətinin üzvü:

TELMAN ABDİNOV

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı.

İdarə Heyətinin üzvü:

ƏLİ SƏFƏRLİ

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı.